Հարակից բիզնես ծառայություններ

Ի լրումն արդեն նշված ծառայությունների, ելնելով Ձեր բիզնեսի պահանջներից՝ մենք մատուցում ենք նաև հարակից այլ ծառայություններ.

Կարևորելով Ձեր բիզնեսի համալիր ֆինանսական և իրավաբանական սպասարկումը, միևնույն ժամանակ չսահմանափակվելով նշվածով՝ մենք պատրաստ ենք նաև.

  • քննարկել և լուծել Ձեր կազմակերպության գործունեության ընթացքում առաջացած ցանկացած խնդիր,
  • աջակցել Ձեր բիզնեսի առաջխաղացմանն ուղղված ինչպես ստանդարտ, այնպես էլ ոչ ստանդարտ ցանկացած նախագծի իրականացմանը,
  • մշակել Ձեր կազմակերպության գործունեության արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված առաջարկությունների փաթեթ (գործարար միջավայրի ուսումնասիրություն, ներդրումային ոլորտի ընտրության խորհրդատվություն, բիզնես-պլանի կազմում և այլն), կազմակերպել և անցկացնել դասընթացներ, թեմատիկ սեմինար-քննարկումներ և այլն: